Paskyra

Smart Portal Pagrindinės Taisyklės

Naudodamiesi Smart Portal bei kitomis Mūsų Paslaugomis arba turėdami priėjimą prie jų, Jūs įsipareigojate nedaryti šių veiksmų:

 • kelti skelbimus į netinkamas kategorijas ar skelbti reklamas, straipsnius, turinį tam neskirtose Mūsų puslapių vietose;
 • pažeisti arba apeiti bet kokius įstatymus, trečiųjų šalių teises ar mūsų sistemas, nuostatas, arba Jūsų paskyros statuso nurodomas vartotojo teises;
 • naudotis Mūsų Paslaugomis, jeigu neturite galimybės sudaryti sandorių legaliai, arba Jums apribotos prieigos prie Mūsų puslapių, paslaugų ar kitų įrankių (visam laikui ar laikinai);
 • manipuliuoti savo įkeltu turiniu arba kitaip kliudyti kitų įkėlimams;
 • skelbti melagingą, netikslų, klaidinantį, įžeidžiantį ar šmeižikišką turinį;
 • talpinti skelbimus arba reklamjuostes, kuriose vaizduojamas alkoholis, cigaretės, smurtas, pornografija ar bet koks kitas nepadorus, diskriminuojantis, įžeidžiantis turinys;
 • talpinti skelbimus arba reklamjuostes, pažeidžiančias Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymus;
 • imtis bet kokių veiksmų, kurie galėtų neteisėtai įtakoti ar pakenkti grįžtamajam ryšiui arba Prekių/Paslaugų/Klientų vertinimo sistemoms;
 • platinti arba skelbti brukalą (angl. 'spam'), siųsti grandininius arba urminius laiškus, neprašytus elektroninius laiškus, siuntinėti reklamas kitiems vartotojams ar kurti bei propaguoti piramidinius naudojimosi SmartPortal.lt sistema verslo modelius;
 • platinti virusus, parazitines programas ar bet kokias kitas technologijas, kurios gali pažeisti SmartPortal.lt ar kitų naudotojų turtą bei sistemos veikimą;
 • naudoti interneto robotus, manipuliuoti paieškos sistemomis, naudotis informacijos surinkimo ar kitokiomis programomis-robotais bei kitas automatines priemones Mūsų Paslaugų gavimui ar naudojimuisi;
 • apeiti Mūsų automatizuotas robotų pašalinimo antraštes, kliudyti Paslaugų veikimui ar pernelyg apkrauti Mūsų infrastruktūrą;
 • kopijuoti, demonstruoti, skelbti, platinti, perkonstruoti, atkurti pradinę informaciją atgalinės inžinerijos metodu ar paruošti išvestinius darbus naudojantis turiniu, priklausančiu ir licencijuotu SmartPortal.lt, gautu su kitomis SmartPortal.lt ar susijusių trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, arba priklausančiu kitiems SmartPortal.lt vartotojams. Taip pat tai galioja darbams, apsaugotiems autorinėmis teisėmis, prekiniams ženklams, patentams ar kitai intelektinei nuosavybei, negavus atitinkamą teisę suteikiančios licencijos ar leidimo;
 • siekti pelno iš bet kokios SmartPortal.lt paslaugos ar komerciškai perpardavinėti/platinti ar papildomai apmokestinti bet kurią SmartPortal.lt teikiamą paslaugą, informaciją, programą ar įrankį;
 • išgauti ar kitais būdais rinkti informaciją apie mūsų vartotojus be jų žinios ir sutikimo;
 • apeiti ar nulaužti bet kokias technines priemones, kurias mes naudojame teikdami savo paslaugas.

Jeigu įtarsime ar nustatysime, kad Jūs kenkiate, piktnaudžiaujate ar pažeidžiate aukščiau paminėtas sąlygas ar Bendrąsias Teises ir Sąlygas, mes turime teisę savo nuožiūra imtis bet kokių priemonių, kad tai užkirstume ar sušvelnintume Jūsų daromą žalą (pvz. apriboti, užlaikyti ar panaikinti Jūsų Vartotojo paskyrą bei galimybę naudotis Mūsų Paslaugomis, sulaikant ar išimant patalpintą turinį, pašalinant bet kokius ypatingus statusus, susietus su Jūsų Paskyra(-omis), pašalinant ar sumažinant bet kokias nuolaidas, ir imtis teisinių veiksmų, siekianti užkirsti Jums teisę naudotis Mūsų paslaugomis).

Mes galime pašalinti iš sistemos tas paskyras, kurių aktyvacija nebuvo patvirtinta, kurių registracijos procesas nebuvo užbaigtas arba kurios išbuvo ilgą laiką visiškai neaktyvios. Be to, mes pasiliekame teisę nutraukti, sustabdyti arba atsisakyti teikti savo paslaugas bet kam savo nuožiūra.

Atnaujinta15 rugsėjo 15, Antradienis 11:44

Turite klausimą?

Užduokite jį mums

Vardas(*)
Įveskite savo vardą

El. paštas(*)
Neteisingas el. paštas

Telefono numeris
Telefono numeris turi būti sudarytas iš skaičių

Žinutė(*)
Žinutė negali būti tusčia

Saugos kodas(*)
Saugos kodas   Sugeneruoti kitą kodąNeteisingai įvedėte saugos kodą

Paskyros prisijungimas