Paskyra

Kančia

 

Adresas:

S. Daukanto gatvė 8
Klaipėda, Lietuva

Iš pažiūros įprastiniame name pokario metais buvo įkurdintas KGB skyrius, I II aukštuose - tardymo kambariai, rūsiuose buvo kankinama. I.Kanto ir S.Daukanto gatvių kampe 1997 m. atidengtas ir pašventintas memorialas 1940-1990 metais nukentėjusiems nuo nacistinės ir komunistinės okupacijos.

Memorialo centre - juozo Genevičiaus sukurta bronzinė vyro figūra, poza primenanti Rūpintojėlio siluetą, būdingą lietuvių liaudies skulptūrai, tačiau galvą spaudžia ne erškėšių vainikas - ji suveržta metaliniu lanku. Memorialas yra skirtas Klaipėdos politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti.

(Skulptorius J. Genevičius)

     

Paskyros prisijungimas