Paskyra

Koncertų Salė

 

Adresas:

Šaulių gatvė 36
Klaipėda, Lietuva

Telefonas:

(8 46) 410 559

Administracijos darbo laikas:

I-IV:8:30–17:30

Pietų pertrauka:12:15–13:00

V:8:30–16:15

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė (KKS) – biudžetinė įstaiga. Pagrindinė veikla – organizuoti profesionalaus scenos meno kūrimą bei viešą atlikimą. Koncertinė įstaiga įsteigta 2005 m. balandžio 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (2004-11-25) sprendimu Nr. 1-410. Savininko funkcijas vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, įstaiga – atskaitinga ir pavaldi savininkui.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro (2005-06-23) įsakymu Nr. ĮV-298 suteiktas juridinio asmens pripažinimas koncertine įstaiga.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (2011-12-05) įsakymu Nr. P1-775 patvirtintas 65,75 etatų skaičius. Įstaigoje dirba 89 darbuotojai.

Įstaigoje veikia kolegiali patariamojo balso teisę turinti Meno taryba, susidedanti iš septynių narių, renkamų dviejų metų kadencijos laikotarpiui:

 • du savininko deleguoti atstovai, po vieną atstovą iš Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriaus ir Lietuvos muzikos draugijos Klaipėdos skyriaus, vienas nepriklausomas ekspertas bei du įstaigos deleguoti atstovai.

Įstaigos pagrindinės veiklos teikiamos paslaugos – mokamos (kainos patvirtintos Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2005-09-15 sprendimu Nr. T2-290):

 • profesionalaus scenos meno koncertų, festivalių organizavimas;
 • meninių programų atlikimo paslaugos;
 • renginių organizavimo paslaugos;
 • reklamos paslaugos;
 • bilietų platinimo paslaugos.

Klaipėdos koncertų salė yra didžiausia ir vienintelė koncertinė įstaiga Vakarų Lietuvoje, kuriai priklauso Klaipėdos miesto karilionas bei trys profesionalūs meno kolektyvai:

 • Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovas Mindaugas Bačkus);
 • mišrus choras „Aukuras“ (meno vadovas Alfonsas Vildžiūnas);
 • varinių pučiamųjų kvintetas (meno vadovas Vilmantas Bružas);
 • du atlikėjai karilionininkai (Stanislovas Žilevičius, Kęstutis Kačinskas).
 •  

Paskyros prisijungimas