Paskyra

Gynybinių įtvirtinimų dalis baterija "Memel-Nord"

 

Adresas:

Netoli Melnragės molo (į dešinę)
Melnragės paplūdimys, Klaipėda, Lietuva

Baterija "Memel-Nord" - vieninteliai tokio tipo įtvirtinimai Lietuvoje. Kaip ir kiti įtvirtinimai, išsidėstę aplink Klaipėdą, statyti 1939 metais tuometinės Vokietijos karinio jūrų laivyno vadovybės nurodymu. Būtent tais metais prijungus Klaipėdos kraštą prie Vokietijos, pradedama stiprinti Klaipėdos uosto ir jos pakrančių gynyba. Buvo numatytos pastatyti dvi pakrantės artilerijos baterijos. Viena turėjo būti pastatyta Smiltynėje netoli Kopgalio - "Memel Sud" ( "Klaipėda - pietūs" ), kita - "Memel Nord" ("Klaipėda - šiaurė") - už Girulių, Kukuliškių kaime. Tačiau buvo baigta tik viena baterija - esanti Kukuliškiuose, kita baterija nors ir buvo ginkluota 15 cm kalibro pabūklais, tačiau patys įtvirtinimai pastatyti nebuvo, tik laikinos aikštelės pabūklams ir laikini įtvirtinimai (medžio - grunto) amunicijai ir įgulai. Miestas turėjo būti apsaugotas tiek iš jūros pusės, tiek ir iš sausumos.

1944 metų spalio mėnesį, kai Klaipėdą apsupo sovietinė armija, jos prisidėjo prie to, kad miestas atsilaikė ilgiausiai iš visų Vokietijos miestų - apie tris mėnesius. Miestą užėmus sovietinei kariuomenei, šios baterijos istorija nesibaigė. Ją savo reikmėms pritaikė sovietai, jie čia įkūrė savo pakrantės artilerijos bateriją su "B -13" pabūklais, kuri veikė iki 1955 metų liepos, kuomet buvo išformuota. Nuo to laiko ši baterija buvo apleista ir niokojama. Visa, kas buvo vertinga, išlupta ir sugadinta, įtvirtinimuose liko tik plikos sienos su įrangos likučiais. Tik kartas nuo karto čia įsikurdavo pasieniečiai.

2002 metais vienas artilerinių blokų buvo dalinai sutvarkytas Pajūrio regioninio parko iniciatyva. Čia buvo įrengta ekspozicija apie parko vertybes, jo gamtą, ir istoriją, dalyje bunkerio buvo įvestas apšvietimas, įdėtos durys. Nuo 2009 metų Klaipėdos karybos istorijos klubas kartu su Pajūrio regioniniu parku čia pradėjo kurti muziejų, kuriame siekiama atspindėti šių įtvirtinimų bei Klaipėdos krašto istoriją Antrojo pasaulinio karo metu. Čia po truputį yra kaupiami eksponatai, susiję su šiais bei kitais gynybiniais įtvirtinimais bei Antrojo pasaulinio karo tematika.

Memel Nord baterijoje taip pat vyksta ir entuziastų savanorių vedamos nemokamos ekskursijos bei sukarinti žaidimai.

     

Paskyros prisijungimas