Paskyra

Fachverkas

 

Adresas:

Bažnyčių gatvė 4
Klaipėda, Lietuva

Klaipėdos senamiesčio senoji architektūra - fachverkas

Klaipėdos architektūrai būdinga fachverko konstrukcija, bet buvo tapęs vienu iš Klaipėdos simbolių, liudijęs sparčią Klaipėdos plėtrą ir miesto modernėjimą, prasidėjusį XIX a. pradžioje. Fachverkas vadinamas statybos būdas, kai " gulsčių, stačių ir įžambių medinių rąstelių karkasas užpildomas moliu ir plytomis".

Pats fachverko terminas perimtas iš vokiečių kalbos. Jis nusako statybos būdą, reikalaujantį kvalifikuoto darbo. Vokiškai Fach-specialybė ir Werk-darbas, kūrinys.

Tai gražiausias XVIII a. fachverkinis sandėlis. Klaipėdoje fachverkas buvo ypač populiarus praėjusio amžiaus pirmojoje pusėje, kai Napoleono karų metu uostamiestyje suklestėjo prekyba, o kaupiamas kapitalas teigiamai stimuliavo miesto augimą. Yra likęs to meto Klaipėdos piešinys iš Smiltynės pusės. Jame šalia bažnyčios bokšto, laivų stiebų ir vėjinių malūnų matyti į aukštį kylančių daugiaaukščių sandelių siluetai. Fachverko populiarumą XIX a. taip pat patvirtina kaip tik ši senamiesčio dalis, esanti tarp Didžiosios Vandens gatvės ir Turgaus aikštės. Kaip matote, joje tebestovi iki mūsų dienų išlikusios didelės fachverkinių statinių grupės, kiemai bei priemenės ir šis įspūdingas pastatas, išvengęs net 1854 m. didžiojo Klaipėdos gaisro bei vėlesnių sugriovimų.

Vienoje senamiesčio dalyje sutinkame nemažai fachverkinės konstrukcijos pastatų. Tuo tarpu kitoje senamiesčio dalyje, tarp Turgaus ir Žvejų gatvių, kuri išdegė per 1854 metų gaisrą, fachverkas retenybė. Ši dalis po gaisro atsistatė jau mūrinė. Po gaisro atstatant miestą, fachverką imta riboti. 1855 m. statybos policijos nuostatai reikalavo namus ir sandėlius statyti tik mūrinius. Todėl fachverko mieste sumažėjo, o visuomeniniai fachverkiniai pastatai tapo retenybe. Šis statybos būdas nuo 1890 m. pradėtas riboti ne vien priešgaisriniais, bet ir estetiniais sumetimais.

Aukštojoje gatvėje 3, Daržų gatvėje 10, Sukilėlių gatvėje 19 išsiskiria XVIII a. antroje pusėje statyti fachverkinės konstrukcijos statiniai, kurie ypač būdingi Klaipėdai. Sandėlis, esantis Aukštojoje gatvėje 3, yra aukščiausias fachverkinis sandėlis Klaipėdoje, jis siekia net 16 m. Šiame sandėlyje laikydavo ir ruošdavo eksportui sėmenis.

     

Paskyros prisijungimas